Carregant...
 

Pàgina d'accés a totes les Instruccions Tècniques Complementàriesde Bombers

 

ITCs del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI)

 • Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre,per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).
 • SP 103, (2012) Càrrega de foc per a establiments dedicats a l'elaboració, caves i magatzems de begudes amb alcohol.
 • SP 107, (2008) Càlcul de la càrrega de foc en activitats d'emmagatzematge.
 • SP 108, (2008) Lluernes en coberta en establiments industrials-
 • SP 112, (2012) Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums en els establiments industrials. Inclou:
  • Nota 1. Aclariment sobre la determinació de l’alçada lliure de fums en el disseny del SCTiEF en emmagatzematges industrials a gran alçada i sitges.
 • SP 116, (2009) Ruixadors en cambres frigorífiques o de congelació.
 • SP 117, (2009) Resistència al foc de l'estructura de cobertes lleugeres dels establiments industrials.
 • SP 119, (2012) Determinació de la configuració dels establiments industrials.
 • SP 123, (2011) Sistemes d'emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques per activitats industrials i magatzems.

 

ITCs del Document bàsic de seguretat en cas d'incendi (DB SI) del Codi tècnic de l'edificació (CTE)

 • Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
 • SP 109, (2012) Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 metres.
 • SP 110, (2012) Condicions de seguretat en cas d'incendi en les llars d'infants.
 • SP 111, (2012) Condicions de seguretat en cas d'incendi en els centres residencials i centres de dia per a gent amb dependència i gent gran. Inclou:
  • Nota 1. Règim d'intervenció administrativa en matèria de prevenció d'incendis sobre aquesta activitat.
 • SP 114, (2012) Alçades mínimes lliures en locals de pública concurrència a efectes de seguretat en cas d'incendi.
 • SP 124 (2012) Condicions de seguretat en cas d'incendi als centres residencials per a menors tutelats. Inclou:
  • Nota 1. Aclariment de determinades qüestions sobre els centres residencials d'acció educativa (CRAE).

 

Instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

 • Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • SP 113, (2009) Espai suficient de maniobra en els vials amb un accés únic.
 • SP 115, (2012) Cortines d'aigua amb funció sectoritzadora.Inclou:
  • Nota 1. Inscripció voluntària del producte al registre general del CTE.
  • Nota 2. Mides màximes certificades i extensió de resultats de l'assaig.
 • SP 120, (2010) Sistemes d'hidrants d'incendi per a ús exclusiu de bombers.
 • SP 121, (2012) Nombre de façanes accessibles.
 • SP 122, (2012) Abastament d'aigua mitjançant xarxa pública per a sistemes de ruixadors automàtics.

 

Altres instruccions tècniques

 • SP 125, (2018) Elaboració de Plans d'Autoprotecció o Avaluacions de Riscos Laborals i adequació dels edificis a la normativa vigent en matèria d'incendis.
 • SP 126, (2013) Aparells de calefacció i llars de foc en establiments d'espectacles públics i d'activitats recreatives.
 • SP 127, (2013) Mesures de prevenció d'incendis per a llars de foc i les seves xemeneies.
 • SP 128, (2014) Condicions de seguretat en cas d'incendi en cellers de vins i caves.
 • SP 129, (2018) Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums en magatzems industrials que disposen de sistemes de ruixadors automàtics.
 • SP 130, (2015) Resistència al foc de columnes de fosa o ferro colat.
 • SP 131, (2016) Ruixadors automàtics d'aigua.
 • SP 132, (2016) Aparcaments soterrats.
 • SP 133, (2016) Compartimentació de recorreguts descendents i ascendents en escales d'evacuació.
 • SP 134, (2016) Condicions per a la consideració d'accés a una escala com a sortida de planta.
 • SP 135, (2016) Sortides de planta d'ús hospitalari.
 • SP 136, (2017) Certificació d'instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis.
  • Model A, Certificat d’instal·lació de productes de limitació de la propagació d’incendis.
  • Model B, Certificat d’aplicació de productes de millora de la reacció al foc.
  • Model C, Certificat d'instal·lació o aplicació de productes de protecció d'estructures.
 • SP 138, (2017) Protecció enfront el fum de les escales especialment protegides. 


Darrera modificació de la pàgina el divendres Abril 19, 2019 23:03:28 CEST

Col.laboren

CETIG CETIG

Canvia l'Idioma

Darrers fitxers

No hi ha cap registre per mostrar